Schoolgids Achtsprong

 
Schoolgids en jaarkalender

Aan het begin van elk nieuwe schooljaar verspreidt Achtsprong de schoolgids onder haar ouders.
Bij de scholen van onze Stichting bestaat de schoolgids uit 2 delen:
a. een schoolgids met praktische informatie
b. een schoolgids met achtergrond informatie

De schoolgids met praktische informatie bevat alle relevante informatie voor ouders om gedurende het schooljaar bij de hand te hebben; hierin is tevens ook de kalender van de school opgenomen.
De schoolgids met achtergrondinformatie bevat voornamelijk informatie die betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijssysteem van de school.

Hieronder zijn beide documenten van de school in pdf-formaat  te downloaden.
Achtsprong 2018_2019_WEB.pdf
Schoolgids 2018 2019.pdf

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument waarin de school de ondersteuning vastlegt. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt, kan bieden of wil gaan bieden.

Hieronder kunt u het schoolondersteuningsprofiel van Achtsprong in pdf-downloaden.