Jeugdeducatiefonds

 


In toenemende mate blijkt dat armoede grote kansenongelijkheid in de ontwikkeling van kinderen veroorzaakt. De ontwikkeling van kinderen in het onderwijs is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs en de stimulans vanuit het huis. Als de stimulans vanuit huis beperkt is, is er extra ondersteuning nodig om bijvoorbeeld de taalontwikkeling te begeleiden maar ook voor het organiseren van extra (buiten)schoolse activiteiten om de leefwereld van de kinderen te verruimen en het welbevinden te verhogen.

Het Jeugdeducatiefonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze, zo veel mogelijk kinderen uit minimagezinnen te helpen hun talenten optimaal te benutten.

Het jeugdeducatiefonds levert  een financiële bijdrage aan noodzakelijk geachte extra kosten, ter ondersteuning van het onderwijstraject. 
De steun is er op gericht een bijdrage te leveren aan een positievere ontwikkeling van een kind, daar waar geld een beperking is.

Kinderen van minder draagkrachtige ouders 
De kracht van het concept schuilt hem onder meer in de eenvoud van haar regels en toepassing. Uitkeringen worden gedaan ten behoeve van de kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers. ‘Kinderen’ zijn in dit opzicht meisjes en jongens van 4 tot 13 jaar (basisschool) en ‘minder draagkrachtig’ betekent een inkomen op het minimumloon (of in elk geval ruim minder dan modaal) alsook gevallen van schuldsanering.

Intermediairs en aanvraagprocedure 
Alleen de intermediair kan een aanvraag doen en de school ontvangt na het honoreren een bijdrage. De bijdragen worden uitsluitend gedaan rechtstreeks aan de school uitgekeerd en alleen op aanvraag van de intermediair. 

Vóór toekenning van een aanvraag moeten ouders/verzorgers een ouderkaart tekenen. 

Besteding 
De middelen worden aangewend op twee verschillende gebieden:

1. Persoonlijke begeleiding

  • Bijles, leeshulp, tutor, huiswerkhulp
  • Logopedist
  • Training ouders t.b.v. begeleiding kinderen
  • Testen, materiaal, nader onderzoek

2. Brede ontwikkeling

  • Educatieve uitstapjes
  • Naschoolse opvang met veel aandacht voor spel, creativiteit, buitenspelen, sociale vaardigheden, gesprekken aan de keukentafel
Namens Achtsprong is dhr. W. (Wilbert) Sawat de intermediair. Indien u dit wenst kunt u met hem een afspraak maken.

Laatste nieuws

Koningsontbijt
Koningsontbijt
20/04/2018
Vandaag gaan al onze leerlingen genieten van een K..
 
Thema Kunst
Thema Kunst
15/04/2018
Bij de kleuters starten wij vanaf vandaag met het ..