Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Kennis maken met onze school
-------------------------------------------
"Talent is wie je bent" is de visie van basisschool Achtsprong. Achtsprong verzorgt onderwijs op levensbeschouwelijke basis. De culturele en levensbeschouwelijke diversiteit van de leerlingen komt hierbij tot zijn recht. Respect voor elkaar in woord en daad is het uitgangspunt. Achtsprong hanteert duidelijke regels en afspraken op alle niveaus, intern en extern. Ons onderwijsaanbod is uitdagend, betekenisvol en op maat en biedt alle mogelijkheden tot ontplooiing. Het leerklimaat is veilig en nodigt uit tot zelfstandig werken en bevordert het samenwerken.

Wanneer u met onze school wil kennis maken kunt u contact opnemen met de administratie van de schoo. Het telefoonnummer is  020 – 696 72 57.

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Kinderen die in Zuidoost wonen en op onze school worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.
Op onze school is altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en vrijwel altijd ook voor kinderen die elders wonen.

Uw kind op onze school aanmelden
Als onze school uw eerste voorkeur is, meldt u uw kind aan door het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.
  Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van inschrijving
 • Controleer dit bewijs van inschrijving en neem z.s.m. contact met ons op als de gegevens niet correct zijn.

Let op:

 • Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

Geen aanmeldformulier
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit op onze school krijgen of het formulier downloaden van bboamsterdam.nl


Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013                            1 november 2016
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013                2 maart 2017
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014                               1 juni 2017
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014                             2 november 2017


Inschrijven
Als voor u de plaatsgarantie geldt, bent u verzekerd van een plaats.  Wij vertellen u dit gelijk bij uw aanmelding.

Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht of en waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.

 



 

Laatste nieuws

Koningsontbijt
Koningsontbijt
20/04/2018
Vandaag gaan al onze leerlingen genieten van een K..
 
Thema Kunst
Thema Kunst
15/04/2018
Bij de kleuters starten wij vanaf vandaag met het ..